„Мисия Криле” е неправителствена организация, основана в Стара Загора през април 2018 г. от съмишленици и експерти с близо 20-годишен опит в управление на проекти, свързани с овластяването на хора, преживяващи страдание или в неравнопоставено положение; закрила на деца в риск; подпомагане социалното функциониране на деца и възрастни в областите приемна грижа и осиновяване, увреждания, насилие, семейни неблагополучия, зависимости, ранна интервенция, други. Организацията създаде и развива Консултативен център в град Харманли в подкрепа на хора, търсещи и получили убежище в страната.

“Ако не знаеш какво те влече, запитай се за какво изгаря сърцето ти, къде е страстта ти, какво те вдъхновява, без какво не можеш.”

Диана ДимоваПредседател на Управителния съвет

ЕКИП

Проектен мениджър

Диана Димова

Проектен координатор

Ивайло Ябълкаров

Счетоводител

Ваня Димитрова

Експерт комуникации

Райна Димитрова

Психолог

Иван Димитров

Психолог

Анелия Ламбева

Здравен консултант

Татяна Чекова

Адвокат

Диана Радославова

Адвокат

Диляна Гитева

Културен медиатор

Хамид Хошсияр

Преводач

Тарек Аббас

Преводач

Иман Нажи