Проектът „Регионален модел за овластяване на уязвими бежанци и мигранти, търсещи закрила в страната“ се изпълнява от Фондация „Мисия Криле“ с финансова подкрепа в размер на 156 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е, чрез правно-информационни консултации, психологическа и социална подкрепа, работа по приобщаващи местни политики и разработване на иновативни практики, да спомогне за овластяването и прякото участие във взимането на важни решения за собствения им живот на лица в уязвима ситуация, потърсили или търсещи закрила, бежанци и мигранти живеещи на територията на областите Хасково и Стара Загора.