Skip to main content

Днес започна една от инициативите по менторската ни програма. 7 души, бежанци от Сирия, Ирак и Афганистан, мъже и жени, подготвят подаръчни пакети с домашна храна, приготвена от тях. Каузата им е социална – искат да зарадват близо 80 деца без родители от Сирия, които живеят в момента в бежанския център в Харманли.

Започнахме обещаващо вкусно за днешния ден!

***

Менторската програма има за цел овластяването на бежанци и мигранти в гр. Харманли и региона.

16 души от Сирия започнаха реализацията на свои инициативи в помощ на бежанската общност в Харманли. Да намериш сили да помагаш на другите, когато си загубил родния си дом, е достойно за уважение.

Дейностите по менторската ни програма се осъществяват по проект „Регионален модел за овластяване на уязвими бежанци и мигранти, търсещи закрила в страната“, Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Leave a Reply

Фондация "Мисия Криле"
гр. Стара Загора,
ул. „Христо Ботев“ 205
тел. 042/660328, 0897/ 653598
Е-мейл: office@missionwings.bg www.missionwings.bg