Skip to main content

 

✂️ Повече от месец в бежанския център в Харманли звучи равномерният звук на шевната машина на Лейла.
„Хората пристигат в центъра от дълъг и труден път. Понякога са изминали стотици километри пеша. Често дрехите, с които пристигат са скъсани. Носят ги за ремонт при мен.“ – разказва Лейла.
✂️ Лейла е един от участниците, завършили менторската ни програма за бежанци и мигранти в Харманли.
Тя избра да подкрепи общността си с това, което най-добре умее, а именно шиенето и ремонтирането на дрехи.
✂️ Дейностите по менторската ни програма се осъществяват по проект „Регионален модел за овластяване на уязвими бежанци и мигранти, търсещи закрила в страната Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Leave a Reply

Фондация "Мисия Криле"
гр. Стара Загора,
ул. „Христо Ботев“ 205
тел. 042/660328, 0897/ 653598
Е-мейл: office@missionwings.bg www.missionwings.bg