Skip to main content

Фондация „Мисия Криле“ започва работа по проект „Регионален модел за овластяване на уязвими бежанци и мигранти, търсещи закрила в страната“, одобрен по втори конкурс за стратегически проекти, тематичен приоритет № 3: „Овластяване на уязвими групи“, финансиран от Фонд Активни граждани България, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., чрез ФРГИ.
Проектът е класиран на първо място от над 50 подадени проекта и ще се изпълнява в рамките на близо три години – 33 месеца (до април 2024 г.). Той е на обща стойност 156 000 евро.

До края на проекта планираме да подкрепим приблизително 350 души, търсещи закрила, такива, които вече са получили такава или са получили отказ за предоставяне на международна закрила лица.
Това ще бъдат хора, живеещи в региона на общините Харманли, Свиленград, Димитровград, Гълъбово, Стара Загора и Нова Загора, като се предвижда да получат подкрепа в информационни дейности и обучения, консултиране в правни процедури, социална подкрепа и психологическа помощ, с цел тяхното активиране в управление на собствения им живот и животът на общността.

Основният фокус на проекта е върху овластяването им и застъпничеството за техните права, опит за промяна на местния институционален климат, с цел постигане на приобщаващи местни политики, в които и бежанците, и мигрантите са включени като активна страна в процеса на вземане на решения, касаещи живота им.
Екипът на Фондацията ще бъде увеличен, за да може да поемем адекватно работата по проекта.
Предстои да се организираме пресконференция, на която да се разкажем повече за целите на проекта.

Leave a Reply

Фондация "Мисия Криле"
гр. Стара Загора,
ул. „Христо Ботев“ 205
тел. 042/660328, 0897/ 653598
Е-мейл: office@missionwings.bg www.missionwings.bg