Skip to main content

Чудесен спортен празник за Световния ден на бежанеца имахме в бежанския център в Харманли.

Наши участници от менторската ни програма организираха вълнуващ футболен турнир между децата. Купата беше оспорвана между двата отбора, но имаше медали за всички.

Салар, Абдулфатах и Мохамад започнаха реализирането на своята доброволческа инициатива – спортни активности с децата от РПЦ – Харманли. С подкрепата на нашите ментори Ваня Петкова и Геника Байчева те пристъпиха към изпълнението на своите идеи. Яхия Хомси, нашият спортен експерт и преводач, активно ги придружава в стъпките по реализацията.

Менторската програма има за цел овластяването на бежанци и мигранти в гр. Харманли и региона.

16 души от Сирия ще реализират следващите месеци интересни свои инициативи в помощ на бежанската общност в Харманли. Да намериш сили да помагаш на другите, когато си загубил родния си дом, е достойно за уважение.

Вълнението ни е голямо как ще се развият и инициативите на нашите нови приятели. Менторската ни подкрепа за тях ще продължи през цялото време на изпълнението на идеите им.

Дейностите по менторската ни програма се осъществяват по проект “Регионален модел за овластяване на уязвими бежанци и мигранти, търсещи закрила в страната”, Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Leave a Reply

Фондация "Мисия Криле"
гр. Стара Загора,
ул. „Христо Ботев“ 205
тел. 042/660328, 0897/ 653598
Е-мейл: office@missionwings.bg www.missionwings.bg