„Мисия Криле” е неправителствена организация, основана в Стара Загора през април 2018 г. от съмишленици и експерти с близо 20-годишен опит в управление на проекти, свързани с овластяването на хора, преживяващи страдание или в неравнопоставено положение; закрила на деца в риск; подпомагане социалното функциониране на деца и възрастни в областите приемна грижа и осиновяване, увреждания, насилие, семейни неблагополучия, зависимости, ранна интервенция, други. Организацията създаде и развива Консултативен център в град Харманли в подкрепа на хора, търсещи и получили убежище в страната.

“I had a great experience with Salient from start to finish.”

Phil MartinezDesigner, Owl Eyes

ЕКИП

Проектен мениджър

Диана Димова

Проектен координатор

Ивайло Ябълкаров

Счетоводител

Ваня Димитрова

Експерт комуникации

Райна Димитрова

Психолог

Иван Димитров

Психолог

Анелия Ламбева

Здравен консултант

Татяна Чекова

Адвокат

Диана Радославова

Адвокат

Диляна Гитева

Културен медиатор

Хамид Кох Шияр

Преводач

Тарек Абас

Преводач

Иман Нажи